Καλάθι  

προϊόν (άδειο)

Ο παρών ιστότοπος είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (εφεξής «το Κατάστημα») της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "takis jewlery". Ειδικότερα, με τους γενικούς όρους της παρούσας σύμβασης η Εταιρεία επιθυμεί να διατυπώσει κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες συναλλάσσεται, σύμφωνα με τον Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών» και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν στην εμπορία από απόσταση.

rn

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευρά σας ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων. Σεβόμενοι απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ζητούμε προσωπικά σας στοιχεία μόνο για τους σκοπούς και στα πλαίσια λειτουργίας του ηλεκτρονικού μας Kαταστήματος. Ο παρών ιστότοπος συνάδει με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Νόμου 3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες».

rn

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους επισκέπτες / χρήστες του παρόντος ιστότοπου, χρησιμοποιούνται από το Κατάστημα για την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία μαζί σας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και εκτέλεση των παραγγελιών και τέλος για την μέτρηση της επισκεψιμότητας στον ιστότοπο προκειμένου να διαμορφώσει η Εταιρεία την άποψή της αναφορικά με τις απαιτήσεις των επισκεπτών / χρηστών για περισσότερα ή βελτιωμένα προϊόντα και τυχόν άλλα θέματα που αφορούν στον παρόντα ιστότοπο. Το Κατάστημα δεν διανέμει ούτε μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που δεν συνδέεται με την Εταιρεία τις πληροφορίες των επισκεπτών / χρηστών του, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

rn


Τα στοιχεία τα οποία δύναται να σας ζητηθούν είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πόλη, χώρα, τηλέφωνο/α επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας (εφόσον επιλεγεί η χρέωση μέσω πιστωτικής κάρτας). Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του Καταστήματος. Οι διαχειριστές του παρόντος ιστοτόπου μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των αποκτούμενων αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να καταγράφουν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνουν σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης – χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν στα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

Επισκέπτες / χρήστες του ιστοτόπου που είναι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Καταστήματος μόνο με τη συγκατάθεση και υπό την επίβλεψη των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, οι διαχειριστές του ιστοτόπου διαγράφουν άμεσα τις σχετικές πληροφορίες

rn

Το Κατάστημα επιτρέπει στους χρήστες του να ενημερώνονται για την ύπαρξη προσωπικού τους αρχείου, να διορθώνουν, αλλάζουν ή διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν υποβάλλει σε αυτό. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μία πληροφορία, το Κατάστημα θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί άμεσα αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και ότι η προστασία του κωδικού πρόσβασής σας στον ιστότοπο μας εξαρτάται και από εσάς

rn

Όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού Καταστήματος και συγκεκριμένα συναλλαγές που εμπεριέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (αριθ. Πιστωτικών καρτών, στοιχεία χρηστών, κτλ) διακινούνται με πλήρη ασφάλεια στο διαδίκτυο.
Η διασφάλιση των συναλλαγών γίνεται μέσω πιστοποιητικού ασφαλείας και της χρήσης τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer). Το SSL είναι σήμερα το παγκόσμιο standard για τις συναλλαγές στο Διαδίκτυο και προσφέρει στον ηλεκτρονικό επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματος , κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία 256 bit.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα κάνοντας χρήση του SSL Certificate προσφέρει στον επισκέπτη τα παρακάτω χαρακτηριστικά ασφαλείας:

rn
  rn
 • Αξιόπιστη πιστοποίηση του web site.
 • rn
 • Επίδειξης της ηλεκτρονικής ταυτότητας του e-shop, όπως αυτή αναγράφεται στο πιστοποιητικό, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από μια έμπιστη Αρχή Πιστοποίησης όπως η Thawte (θυγατρική εταιρεία της VeriSign).
 • rn
 • Βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας.
 • rn
rn


Ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η κρυπτογραφημένη πρόσβαση και ασφάλεια διακίνησης δεδομένων και ηλεκτρονικών συναλλαγών:

rn
  rn
 • Για τις συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού Καταστήματος (E-Shop), όπου απαιτείται η χρήση πιστωτικής κάρτας.
 • rn
 • Για φόρμες επικοινωνίας, όπου απαιτείται ο επισκέπτης να εισάγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • rn
 • Τα προϊόντα παραδίδονται άμεσα και το αργότερο εντός 10 ημερών, με αποστολή στον τόπο που μας έχετε υποδείξει με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier). Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

  Διευκρινίζεται ότι το κόστος αποστολής είναι ΔΩΡΕΑΝ.

  Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει διασυνδέσεις ή ενδείξεις αναφορικά με άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν και διαχειρίζονται τρίτοι. Η Εταιρεία δεν χειρίζεται ούτε ελέγχει και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία που εμπεριέχεται σε αυτές. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. 

  Το Κατάστημα ελέγχει για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες του. Όλα τα προϊόντα συσκευάζονται προσεκτικά και αποστέλλονται σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση πάντως που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής του με δυνατότητα αντικατάστασης του με δικά μας έξοδα αποστολής ή επιστροφής των χρημάτων σας. Ο
 • rn
rn

Επίσης, ο επισκέπτης / χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι νομικά ικανός να συνάψει την παρούσα σύμβαση καθώς επίσης και να κάνει χρήση του παρόντος ιστοτόπου υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Ο επισκέπτης / χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι είναι οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση του παρόντος ιστοτόπου, καθώς επίσης και για τη χρήση του λογαριασμού χρήστη αυτού από άλλους – συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων που διαμένουν με αυτόν. O επισκέπτης / χρήστης συμφωνεί να επιβλέπει κάθε χρήση του συγκεκριμένου ιστοτόπου η οποία γίνεται από ανηλίκους χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό ή το όνομά του. χρόνος αποστολής των προϊόντων υπόκειται σε επιφύλαξη σχετικά με τη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων στις αποθήκες του Καταστήματος καθώς και σε λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του Καταστήματος αυτού διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.  απεργίες κλπ), στην οποία περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω email ή τηλεφώνου προκειμένου να μας δηλώσετε εάν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

rn